Ontstaan van de Stichting

De ziekte van Parkinson kent vele gezichten. Mensen met de ziekte van Parkinson ervaren hun ziekte op verschillende manieren en het beloop is ook bij iedereen anders.
Bewegingsstoornissen kunnen op verschillende manier en momenten tot uiting komen en daarnaast zijn er ook non-motorische symptomen die op kunnen treden.
Voor vrijwel iedereen is het een opgave om de balans te blijven vinden tussen wat je nog kunt en wat niet meer gaat. Omdat er zoveel kanten aan de ziekte van Parkinson zitten, is samenwerking tussen de verschillende soorten zorgverleners heel belangrijk. Gelukkig is dat in Nederland goed geregeld, maar de mondzorg leek daarin nog achter te blijven. Dat vonden ook Willem van der Boon (tandarts) en Guus Onderwaater (organisatie adviseur), beide Parkinson patiënten, en zij hebben het initiatief genomen om de Stichting Mondzorg en Parkinson op ter richten.

De Stichting Mondzorg en Parkinson is eind 2012 opgericht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de mondgezondheid en de mondzorg bij mensen met de ziekte van Parkinson. Het bestuur is samengesteld uit tandheelkundigen én ervaringsdeskundigen, waarbij er ook wetenschappelijke kennis en bestuurlijke ervaring aanwezig is.

De stichting heeft zich in de beginfase van haar bestaan vooral gefocust op het onderbouwen van het belang van goede mondzorg en daarvoor is er door de stichting het nodige wetenschappelijke onderzoek verricht. Tegenwoordig richten we ons meer op het scholen van tandheelkundige en niet-tandheelkundige zorgverleners en staat we meer open voor patiëntencontacten en feedback van betrokkenen.

(Het vinden van financiële steun is een permanent aandachtspunt om de overige doelstellingen te kunnen blijven bewerkstelligen.)

Wilt u de stichting financieel steunen? Dat kan!