Bijdragen

De Stichting is afhankelijk van uw bijdragen voor al haar pr- en communicatieactiviteiten, bureaukosten (beperkt) en deelname aan congressen en symposia. Tevens wordt uw bijdrage gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Wanneer u financieel zou willen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting, kan dat!

Wist u overigens dat er onder bepaalde voorwaarden als donateur, giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken? (zie hier informatie van de belastingdienst)

U kunt uw donatie overmaken op
NL57 ABNA 0446 1561 75
t.n.v. Stichting Mondzorg en Parkinson o.v.v. donatie

Om u te kunnen informeren over de besteding van de sponsorgelden, zijn wij graag op de hoogte van uw volledige naam en (email)adres. Deze kunt u bij uw donatie noteren onder ‘mededeling’ of vermelden in het contactformulier waarin u aangeeft een donatie te hebben gedaan.